11. Festival spisovatelů Praha

Věnováno Primo Levimu: "Když ne teď, kdy?"

Festival spisovatelů Praha 2001
1.   -   6.   d u b n a   2 0 0 1

Místo konání:

v budově České Pojišťovny
v prostorách Studia Ypsilon,
Spálená 16, 110 00 Praha 1

Organizátor:

Festival spisovatelů Praha 2001 organizuje:
  • Nadační fond Festival spisovatelů Praha, ředitel Michael March
    e-mail: mmarch@globalone.cz

Předprodej vstupenek:

  • od 15. března - v pokladně Studia Ypsilon,
    Spálená 16, Praha 1, tel.: 02 2494 7119