Autoři na 11. Festivalu spisovatelů Praha
V ě n o v á n o    P r i m o    L e v i m u  :    " K d y ž    ne    teď,    k d y ? "

Natan Zach
Natan Zach Natan Zach se narodil roku 1930 v Berlíně, ale jako dítě přesídlil s rodiči do Haify. Je významným kritikem, editorem, překladatelem a neméně známým bojovníkem za občanská práva. Bývá nazýván "nejvýraznějším a nejdůslednějším hlasem modernistického proudu v hebrejském básnictví" a napsal několik sbírek veršů, mimo jiné Různé básně, Namísto snu, Těžko pamatovat, Rozloučení je těžká věc, Statický prvek, Ještě jsem tady a Neboť člověk je stromem v poli. Kromě poezie vydal soubor esejů Hovory o literatuře a prozaický text Smrt mé matky. V roce 1995 obdržel izraelskou státní cenu, nejvyšší uznání za vynikající práci ve všech oborech. Natan Zach žije v Tel Avivu.

Primo Levi Corin Curschellas Christian Rösli Gore Vidal Gary Younge
Jan Kavan Jan Kasl Michael March Robert Menasse Peter Stephan Jungk
Salman Rushdie Savyon Liebrecht Natan Zach Etgar Keret Vassilis Vassilikos
Adolf Muschg Erica Pedretti Zoë Jenny Daniel de Roulet Patrick McCabe
Dermot Healy Timothy O´Grady Vladimír Páral Arnošt Lustig Václav Boštík