Autoři na 11. Festivalu spisovatelů Praha
V ě n o v á n o    P r i m o    L e v i m u  :    " K d y ž    ne    teď,    k d y ? "

Robert Menasse
Robert Menasse Robert Menasse se narodil roku 1954 ve Vídni. Vystudoval germanistiku, filozofii a politologii ve Vídni a Salcburku a brzy se zařadil mezi přední německy píšící spisovatele a kritické (a kritizované) esejisty své generace. "Stát se umělcem je vcelku moudré rozhodnutí, jestliže poměrně záhy ve svém životě zjistíte, že jste velice neurotickým, deprimovaným a frustrovaným jedincem, který touží svou tvořivou i bořivou fantazii uplatnit co nejméně výnosným způsobem." Menasse vydal kromě románové trilogie Smyslná jistota, Blažená léta, křehký svět a Čelem vzad také několik svazků filozofických a společensko-politických úvah, nejnověji Hloupost je vlastností moci. Na příští podzim je ohlášen zatím poslední román Vyhnání z pekla. Robert Menasse žije ve Vídni.

Primo Levi Corin Curschellas Christian Rösli Gore Vidal Gary Younge
Jan Kavan Jan Kasl Michael March Robert Menasse Peter Stephan Jungk
Salman Rushdie Savyon Liebrecht Natan Zach Etgar Keret Vassilis Vassilikos
Adolf Muschg Erica Pedretti Zoë Jenny Daniel de Roulet Patrick McCabe
Dermot Healy Timothy O´Grady Vladimír Páral Arnošt Lustig Václav Boštík