Autoři na 11. Festivalu spisovatelů Praha
V ě n o v á n o    P r i m o    L e v i m u  :    " K d y ž    ne    teď,    k d y ? "

Jan Kavan
Jan Kavan Jan Kavan se narodil roku 1946 v Londýně jako syn anglické učitelky a českého diplomata. V roce 1950 se rodina přestěhovala do Prahy a v padesátých letech byla vystavena komunistické perzekuci. Jan Kavan studoval na fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy a v roce 1968 byl jedním z hlavních představitelů studentského hnutí. V roce 1969 emigroval do Velké Británie, kde studoval mezinárodní vztahy, historii a politiku na univerzitách v Readingu a Oxfordu. Po celých dvacet let v exilu účinně pomáhal české opozici a po návratu do Prahy v listopadu 1989 začal ihned pracovat pro Občanské fórum. Od té doby se trvale věnuje politice, v roce 1998 byl jmenován ministrem zahraničních věcí a v roce 1999 místopředsedou vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Jan Kavan žije v Praze.

Primo Levi Corin Curschellas Christian Rösli Gore Vidal Gary Younge
Jan Kavan Jan Kasl Michael March Robert Menasse Peter Stephan Jungk
Salman Rushdie Savyon Liebrecht Natan Zach Etgar Keret Vassilis Vassilikos
Adolf Muschg Erica Pedretti Zoë Jenny Daniel de Roulet Patrick McCabe
Dermot Healy Timothy O´Grady Vladimír Páral Arnošt Lustig Václav Boštík